Genesis Health erbjuder utbildningar för personal och ledningsgrupper i friskvård med teman som:

  • Vad påverkar vår hälsa?
  • Hälsoekonomi
  • Kost
  • Stress – utbrändhet
  • Tobak – risker, lagar och policy
  • Alkohol – risker, lagar och policy

Genesis Health ger skräddarsydda utbildningar i friskvård, träning och rehabilitering för speciellt utvalda hälsoinspiratörer på ditt företag, så kallade hälsoledare.

Genesis Health ger även utbildningar i friskvård, träning, rehabilitering för personal och instruktörer inom friskvårds och gym branschen.

Genesis Health ger utbildningar till “Personal Trainers” och Testledare. Kurslängd ca 1-3 veckor.

Genesis Health ger specialistutbildningar i friskvård för läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster.