“Genesistestet” är ett kraftfullt redskap för kontroll av individens och risktagande. Individen redovisas överskådligt och detaljerat vad gäller nuvarande och framtida risktagande för ohälsa och prestationsförsämring.

Ofta behöver vårt levnadssätt förändras för att vi skall kunna åtnjuta den livskvalitet som full hälsa och biologisk funktion ger. “Genesistestet” vill motivera och inspirera till dessa förändringar. Testets bas utförs av en utbildad testledare men en stor del av testresultatet avgörs genom de svar testpersonen själv ger på testens frågedel. En faktor som ökar tillgängligheten är att testet är pedagogiskt upplagt och datoriserat. Testet är inte särskilt tidskrävande och datormodellen för beräkningarna gör testet lättarbetat och visuellt inspirerande.

Vi testar dig i gymmet och testresultatet kopplas direkt till rådgivning om hur livsstilsförändringar med enkla medel kan förbättra din friskpotential.

Vi levererar testresultatet strukturerat och detaljerat så att du enkelt kan se var, hur och varför en förändring behöver implementeras.

Klicka här för att läsa en mer detaljerad beskrivning, ref general info.