Vi har serviceavtal för privatkunder som ger dig;

  • Inbjudan till våra öppna seminarier
  • Tillgång till svarsservice via e-post
  • Rabatterade erbjudanden om testning
  • Rabatterade erbjudanden om personlig träning
  • Hjälp att utveckla och förbättra dina livsstilsval

Vi kommer gemensamt överens om vad du behöver och på vilken servicenivå vi skall ligga.

För att få information om hur du blir privatkund hos Genesis Health skall du skicka e-post till info@genesishealth.se.