Björn Alber är legitimerad läkare med specialistinriktning på Idrottsmedicin och rehabilitering samt dykerimedicin Han har Svensk idrottsmedicink förening’s  förbundsläkarutbildning. Han hjälper till i flera specialidrottsförbund. Han är utbildad träningsfysiolog och har forskat och utbildat på arbetsmiljöinstitutet och Karolinska institutet.

Information om Hyaleronsyra vid artros
Hyaleronsyra (tuppkam)  ges till patienter med lindrig artros som är träningsvilliga och inte för överviktiga – under dessa förutsättningar ger behandlingen en god rörelsebefrämjande och smärtstillande effekt i upp till 2 år.

Behandlingen sker genom injektion i leden vid antingen
1 tillfälle -långverkande Synocrom eller Synolis -beställes av patienten
själv -kostnad ca 1650 + behandlingskostnad (550 skr)
3 tillfällen (Artzal) med 1 veckas mellanrum. Kostnad 700 per behandling
för läkemedel samt 550 per läkarbehandling
Frikort gäller ej
Hyaleronsyra är ej berättigat till läkemedelsrabatt
Tid bokas genom att ringa 08-372104 och där lämna uppgift om namn ­
kontakt nummer.

Mottagningen finns på Årevägen 27 i Vällingby på Vällingby Kiropraktik-
Genesis läkarmottagning

- Informationsvideo 1
- Informationsvideo 2

- Artikel om Hyaleronsyra i tidningen doktorn

Vänligen

Björn Alber
Leg Läkare, träningsfysiolog
Specialist idrotts, rehabiliterings och dykerimedicin
Genesis Friskvård
Skäluddsvägen 27
178 32 Ekerö
Tel. 08-372104
fax. 08-372106
Praktik på SATS Gym
Regeringsgatan 47 City tel bokning 08-372104

www.genesishealth.se